Nederlandse Ambassade in Tunis, Tunesië

U en Tunesië

Voordat u een reis naar het buitenland onderneemt is het verstandig het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken goed door te nemen.

De Rijksoverheid behartigt Nederlandse belangen in de wereld via bilaterale en multilaterale contacten.

Onder de titel 'WilWeg' geeft de Nuffic voorlichting aan Nederlandse scholieren en studenten over studie en stage in het buitenland.